ทัวรร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK)

ทัวรร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK)
ราคา: 36,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_BT-TUK02
เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่  
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
เดินทางวันที่ 
06 ก.ย. 61-13 ก.ย. 61,13 ก.ย. 61-20 ก.ย. 61,20 ก.ย. 61-27 ก.ย. 61,27 ก.ย. 61-04 ต.ค. 61
04 ต.ค. 61-11 ต.ค. 61,11 ต.ค. 61-18 ต.ค. 61
01 พ.ย. 61-08 พ.ย. 61,08 พ.ย. 61-15 พ.ย. 61,15 พ.ย. 61-22 พ.ย. 61,22 พ.ย. 61-29 พ.ย. 61,29 พ.ย. 61-06 ธ.ค. 61
05 ธ.ค. 61-12 ธ.ค. 61,07 ธ.ค. 61-14 ธ.ค. 61,13 ธ.ค. 61-20 ธ.ค. 61

หมายเหตุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท