ทัวร์ตุรกี Discover Turkey 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ตุรกี Discover Turkey 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคา: 31,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06_ GO3SAW-EK001
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
• เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

เดินทางวันที่ 
9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61    
ราคา 32,900 บาท
5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค. 61       
2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย.,
31 ต.ค.-9 พ.ย. 61, 5-14 ธ.ค.  61 
ราคา 31,900 บาท

หมายเหตุ 
ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (40 USD)
(โดยมาตรฐาน 3 USD ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 USD)