ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9 วัน 6 คืน AUG-NOV18

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9 วัน 6 คืน  AUG-NOV18
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า
กรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระราชวังทอปกาปิ - พระรางวัลโดลมาบาห์เช ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
 
สายการบิน Turkish Airlines (TK) 

 
30 สิงหาคม – 07 กันยายน 2561 32,900
04 – 12 กันยายน 2561 32,900
10 – 18 กันยายน 2561 33,900
19 – 27 กันยายน 2561 33,900
25 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 33,900
03 – 11 ตุลาคม 2561 34,900
10 – 18 ตุลาคม 2561 *วันคล้ายสวรรคต ร.9 36,900
22 – 30 ตุลาคม 2561 *วันปิยมหาราช 35,900
30 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2561 33,900
06 – 14 พฤศจิกายน 2561 32,900
14 – 22 พฤศจิกายน 2561 33,900
19 – 27 พฤศจิกายน 2561 32,900