ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey 9วัน 6 คืน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ บินตรงโดย TK

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey 9วัน 6 คืน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่  บินตรงโดย TK
ราคา: 32,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02- BT-TUK01
นั่งบอลลูนชมเมือง
ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
ชมม้าโทรจัน หรือ ม้าเมืองทรอย
ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle
โชว์ระบำหน้าท้อง 
ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่
ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
พิเศษพักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
พิเศษพักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
 
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
เริ่มต้น 32,900 บาท
 
พีเรียดเดินทางที่รับได้
05 ก.ค. 61 13 ก.ค. 61 ราคา 32,900
19 ก.ค. 61 27 ก.ค. 61 ราคา 32,900
30 ก.ค. 61 07 ส.ค. 61 ราคา 33,900
05 ส.ค. 61 13 ส.ค. 61 ราคา 33,900
08 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 ราคา 33,900


 
x ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน