ทัวร์ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป LAVENDER TURKEY-TROY 9วัน โดย TK

ทัวร์ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป LAVENDER TURKEY-TROY 9วัน โดย TK
ราคา: 33,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
สวนดอกลาเวนเดอร์- เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมา
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส
บาเช่-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่


!!! ราคาเริ่มต้น  33,900.- บาท !!!
กำหนดการเดินทาง

06-14 ก.ค. / 13-21 ก.ค. / 20-28 ก.ค. / 27 ก.ค.-04 ส.ค. / 03-11 ส.ค.
10-18 ส.ค. / 17-25 ส.ค.