ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน โดย TK บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 วัน โดย TK บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
ราคา: 36,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ
 
กำหนดการเดินทาง   กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ราคา 36,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
กรกฎาคม 07-14/08-15  
สิงหาคม 12-19 
กันยายน 02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/23-30
29 ก.ย.-06 ต.ค./30 ก.ย.-07 ต.ค.
ตุลาคม 06-13 ตัดกรุ๊ป/07-14 ตัดกรุ๊ป/08-15 ตัดกรุ๊ป/15-22 ตัดกรุ๊ป 
20-27 /27ต.ค.-03พ.ย. ตัดกรุ๊ป
พฤศจิกายน 03-10/04-11/10-17/11-18/17-24/18-25/24 พ.ย.-01 ธ.ค.
25 พ.ย.-02 ธ.ค.

ราคา 37,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
ธันวาคม 01-08/02-09/08-15/09-16
 
ราคา 43,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 7,000 บาท
ธันวาคม 25ธ.ค.61-01ม.ค.62/26ธ.ค.61-02ม.ค.62/27ธ.ค.61-03ม.ค.62

ราคา 44,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 8,000 บาท
ธันวาคม 29ธ.ค.61-05ม.ค.62/30ธ.ค.61-06ม.ค.62