ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON 9วัน 6 คืน TK

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON 9วัน 6 คืน TK
ราคา: 37,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT57-LAVENDER1
บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา
ขอนำท่านท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย
อิสตันบูล-บูซาร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเกีย
พิเศษ 1ปีมีครั้งเดียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง 
เฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปีเท่านั้น!
* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *
บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา  
 
 
กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
ราคาพิเศษ 37,500 บาท 
กรกฎาคม 2561
06-14 ก.ค.
13-21 ก.ค. 
20-28 ก.ค. 
27 ก.ค.-4 ส.ค.
 
สิงหาคม 2561 
03-11 ส.ค.  
10-18 ส.ค. 
17-25 ส.ค.
24 ส.ค.-1 ก.ย.
 
หมายเหตุ 
1. ราคานี้สำหรับผู้โดยสาร 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว