ทัวร์ตุรกี Dsicovery Turkey 10วัน7คืน EK

ทัวร์ตุรกี Dsicovery Turkey 10วัน7คืน EK
ราคา: 33,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT69-HB14
 
เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปิ๊ 
แกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน
 เมืองคัปปาโดเกีย  นครใต้ดินไคมัคลึ พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.61
ราคา33,900
สิงหาคม
3-12 ส.ค. 61
กันยายน
4-13 , 13-22 ก.ย.,
27 ก.ย. – 6 ต.ค.,
28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61
ตุลาคม
5-14, 11-20, 16-25, 
18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61
พฤศจิกายน
2-11, 16-25 พ.ย., 
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61
ธันวาคม
2-11, 6-15 ธ.ค. 61