ทัวร์ตุรกี TURKEY CHILL CHILL 8วัน5คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว

ทัวร์ตุรกี  TURKEY CHILL CHILL 8วัน5คืน   เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว
ราคา: 31,777 บาท
รหัสทัวร์: DPT16
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
โดยสายการบินประจำชาติ TURKISH AIRLINES [TK]
 
พิเศษ!!
-Free wifi บนบัส!!
- หน้าจอ LCD ทุกที่นั่ง
- น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
-นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน!!!
 
•โปรแกรมทัวร์ คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนกลับทางเดิมทำให้ไม่เสียเวลา
•บินโดยสายการบินประจำชาติ TURKISH AIRLINES ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
•โปรแกรมนี้เหมาะกับผู้คนทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย, คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน้ำเงิน,พระราชวังทอปกาปึ, นั่งเคเบิ้ลคาร์ ไว้ในโปรแกรมเดียว
•รถที่นั่งเป็นรถบัสขนาดใหญ่ 44 ที่นั่ง มี WIFI บนบัส+หน้าจอ LCD ทุกที่นั่ง
•โรงแรมที่พักเป็นระดับ 4-5 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
•พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ต้นตำรับตุรกีแท้
•การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
(แต่ลูกค้าทุกท่านสามารถสบายใจได้เนื่องจากทางบริษัทได้เลือกสรรรถที่นั่งสบาย และมีจุดแวะพักและถ่ายรูปตลอดการเดินทาง)

 
วันที่เดินทาง
10-17 พฤษภาคม 2561 31,777
24-31 พฤษภาคม 2561 31,777
6-13 มิถุนายน 2561 32,777
20-27 มิถุนายน 2561 32,777
11-18 กรกฎาคม 2561 32,777
25-1 สิงหาคม 2561 32,777
8-14 สิงหาคม 2561 33,777
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 30USD)
-พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6วัน เท่ากับ 18USD)
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม