ทัวร์ตุรกี SAY HI TURKEY 8 วัน 6 คืน สายการบิน AIR ASTANA

ทัวร์ตุรกี SAY HI TURKEY 8 วัน 6 คืน สายการบิน AIR ASTANA
ราคา: 28 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
- พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
 
 
สายการบิน AIR ASTANA 
เดินทาง มิ.ย.- ต.ค. 2561
เริ่มต้นราคา 28,927 
 
เดือน  มิถุนายน
01 มิ.ย. 61 - 08 มิ.ย. 61 ราคา 28,927
08 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61 ราคา 28,927
29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61 ราคา 28,000
 
เดือน  กรกฎาคม
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61 ราคา 32,927
17 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61 ราคา 32,927
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61 * วันอาสาฬหบูชา ราคา 33,927
24 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 * วันอาสาฬหบูชา ราคา 33,927
 
เดือน  สิงหาคม
08 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 * วันแม่ ราคา 33,927
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61 * วันแม่ ราคา 33,927
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 ราคา 32,927
 
เดือน  กันยายน
07 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 ราคา 32,927
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 ราคา 32,927
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 ราคา 32,927
 
เดือน  ตุลาคม
02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61 ราคา 32,927
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 ราคา 32,927
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 * วันปิยมหาราช ราคา 33,927
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 * วันปิยมหาราช ราคา 33,927
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 * วันปิยมหาราช ราคา 33,927