ทัวร์ตุรกี Turkey Kazakhstan 9 วัน 6 คืน สายการบิน AIR ASTANA

ทัวร์ตุรกี Turkey Kazakhstan 9 วัน 6 คืน สายการบิน AIR ASTANA
ราคา: 29,927 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังทอปกาปิ
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า
 
สายการบิน AIR ASTANA
เดือน  มิถุนายน - ตุลาคม 2561
เริ่มต้นที่  29,927.-
 
เดือน  มิถุนายน
12 มิ.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61 ราคา 29,927
26 มิ.ย. 61 - 04 ก.ค. 61 ราคา 29,927
 
เดือน  กรกฎาคม
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61 ราคา 29,927
31 ก.ค. 61 - 08 ส.ค. 61 ราคา 29,927
 
เดือน  สิงหาคม
14 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61 ราคา 29,927
28 ส.ค. 61 - 05 ก.ย. 61 ราคา 29,927
 
เดือน  กันยายน
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 ราคา 29,927
25 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61 ราคา 29,927
 
เดือน  ตุลาคม
02 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 ราคา 29,927