ทัวร์ตุรกี Discover Turkey 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ทัวร์ตุรกี Discover Turkey 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคา: 31,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06-SAW-EK001
เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) 
ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option)
ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
 
สายการบินเอมิเรตส์ 
กำหนดการเดินทาง       
วันที่   24 ก.ค.-2 ส.ค., 25 ก.ค.-3 ส.ค.  61 ราคา32,900.-
วันที่   12-21 ส.ค. 61 ราคา 32,900.-
วันที่   5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค. 61 ราคา 31,900.-
วันที่   2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย., 31 ต.ค.-9 พ.ย. 61 ราคา 31,900.-
วันที่   9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61 ราคา 32,900.-
วันที่   5-14 ธ.ค.  61 ราคา31,900.-