ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน TK **กรุ๊ปเดียวเท่านั้น**

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน TK **กรุ๊ปเดียวเท่านั้น**
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT41
บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง โชว์ระบำหน้าท้อง
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน
 
การเดินทาง **14-23 ตุลาคม 2561  (คณะเดียวเท่านั้น)
ราคาท่านละ ** 49,900.- บาท