ทัวร์ตุรกี LUXURY TURKEY 9วัน 7คืน สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์(T5) ** บินภายใน

ทัวร์ตุรกี LUXURY TURKEY   9วัน 7คืน  สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์(T5) ** บินภายใน
ราคา: 43,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT80
คุ้ม ครบ ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย
ม้าไม้โทจัน  ปราสาทปุยฝ้าย  นครใต้ดิน 
ดินแดนอานาโตเลีย 2 ทวีป ยุโรปและเอเชีย 
อดีตจักรวรรดิออตโตมานที่รุ่งเรือง 
แหล่งกำเนิดอารยธรรมอันหลากหลาย
   
1. บริการน้ำแร่บนรถ 1 ขวด ทุกวัน
2. บริการน้ำดื่ม1.5 ลิตร ต่อ 4 ท่าน ในมื้ออาหาร
3. FREE WIFI on Luxury bus
4. private boat for bosphorus tour
5. ขนมพื้นเมือง TURKISH DELIGHT ท่านละ 1 กล่อง
6. พักโรงแรมที่คัปปาโดเซีย 2 คืน 
 
วันเดินทางและราคา 
16-24 มิ.ย. 61 ราคา 43,900.-
07-15 / 21-29 ก.ค. 61 ราคา 43,900.-
11-19 / 18-26 ส.ค. 61 ราคา 43,900.-
08-16 / 22-30 ก.ย.61 ราคา 43,900.-
06-14 / 20-28 ต.ค.61 ราคา 43,900.-
10-18 / 17-25 พ.ย. 61 ราคา 43,900.-
01-09 / 08-16 / 15-23 / 22-30 ธ.ค. 61 ราคา 43,900.-
29 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 ราคา 47,900.-