ทัวร์ตุรกี BW TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N IN OCT 18 BY TK

ทัวร์ตุรกี BW TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N IN OCT 18 BY TK
ราคา: 40,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT65
กรุงอิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน-วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์มาร์เก็ต
อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ชมม้าไม้จำลอง
ชานัคคาเล-เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี  - โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้า -เมืองอัลตันยา  
เมืองอันตัลยา-หอคอยฮิเดอร์ริค-พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก
น้ำตกดูเดน-ท่าเรือโบราณ -ล่องเรือ
เมืองอันตัลยา-เมืองคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม-โรงงานเพชร-คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม                  
ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - สนามบินเมืองเคย์เซอรี่  - กรุงอิสตันบูล 
 

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

2 พีเรียดเท่านั้น !!

13 – 21 ตุลาคม 2561     40,900.
20 – 28 ตุลาคม 2561     40,900.