ทัวร์ตุรกี BW Wonderful Turkey 8D5N Aug-Oct 18 by (TK)

ทัวร์ตุรกี BW Wonderful Turkey 8D5N Aug-Oct 18 by (TK)
ราคา: 38,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT65
กรุงอิสตันบูล (บินภายใน)–เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน – โรงงานพรม  
โรงงานเพชร - หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์  
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-คอนย่า – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคุซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอเฟซุส  - กรุงทรอย -เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส     
พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์ มาร์เก็ต                                         
เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี – ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม – สนามบิน


สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

ราคาเดียว 38,900.-

24 – 31สิงหาคม 2561
07-14 , 21-28 กันยายน 2561
11-18 , 12-19 , 19-26 ตุลาคม 2561