ทัวร์ตุรกี Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N 15-22 Oct 18 by (TK)

ทัวร์ตุรกี Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N 15-22 Oct 18 by (TK)
ราคา: 38,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT65
กรุงอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน  - วิหารเซนต์โซเฟีย –ฮิปโปโดม                                    
พระราชวังทอปกาปิ – สไปซ์มาร์เก็ต- พระราชวังโดลมาบาเช่ - 
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย 
ชมม้าไม้จำลอง ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส  - เมืองคูซาดาสี 
โรงงานเครื่องหนังเมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย  
เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City 
ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - ชมโชว์ระบำหน้าท้องBelly Dance       
คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – โรงงานเพชร - เมืองเกอเรเม             
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม-สนามบินเมืองเคย์เซอรี่-สนามบินอิสตันบูล   


สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 
 
พีเรียดเดียวเท่านั้น !!
15 – 22 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 38,900.-