ทัวร์ตุรกี Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N ใบไม้เปลี่ยนสี 25 Oct-1 Nov 18

ทัวร์ตุรกี Wonderful Turkey (Re-Route) 8D5N ใบไม้เปลี่ยนสี  25 Oct-1 Nov 18
ราคา: 38,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT65
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป-คาราวานสไลน์-นครใต้ดิน Underground City
ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - ชมโชว์ระบำหน้าท้องBelly Dance       
คัปปาโดเกีย-โรงงานพรม-โรงงานเพชร - เมืองเกอเรเม             
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม-สนามบินเมืองเคย์เซอรี่-สนามบินอิสตันบูล   


สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

พีเรียดเดียวเท่านั้น!!

 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561       38,900.-