ทัวร์ตุรกี Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน บินตรงสู่ตุรกี GO3ASR-TK001

ทัวร์ตุรกี Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน บินตรงสู่ตุรกี  GO3ASR-TK001
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 GO3ASR-TK001
กำหนดการเดินทาง 20-27 ส.ค. 61 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย. 61 3-10, 9-16 ต.ค. 61 5-12, 13-20, 21-28 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน 39,900.-

• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้)เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
• เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy)
• เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
• ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
  (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)  เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ