ทัวร์ตุรกี DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน GO3IST-SQ001

ทัวร์ตุรกี  DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน   GO3IST-SQ001
ราคา: 34,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06 SQ001
วันที่  6-15, 13-22, 18-27 พ.ย. 61 34,900.-
วันที่  27 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 34,900.-
 
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
• เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) 
• ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ