ทัวร์เวียดนาม SXC01-VJ ฮานอย-ซาปา 4 วัน3คืน สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)

ทัวร์เวียดนาม SXC01-VJ ฮานอย-ซาปา 4 วัน3คืน สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)
ราคา: 10,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT32
ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –
น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร - LOVE MARKAT
ซาปา –หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย –โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


17 – 20 ส.ค 61
24 – 27 ส.ค 61
7 – 10 ก.ย 61
21 - 24 ก.ย 61
28 ก.ย – 1 ต.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
12 - 15 ต.ค 61
21 – 24 ต.ค  วันปิยมหาราช
26  - 29 ต.ค 61
2 – 5 พ.ย 61
9 – 12 พ.ย 61
16 – 19 พ.ย 61
23 – 26 พ.ย 61
7 – 10 ธ.ค 61  วันรัฐธรรมนูญ
21 – 24 ธ.ค 61
28 – 31 ธ.ค 61


สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)