ทัวร์เวียดนาม SXC10-VJ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน (VJ)

ทัวร์เวียดนาม SXC10-VJ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน  (VJ)
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT32_SCX10-VJ
นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน   
โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream 
ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว-มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา 
กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนคนเดินดาลัด    
สวนดอกไม้เมืองหนาว 
 
17 - 20 ส.ค 61 12,888
24 – 27 ส.ค 61 11,888
7 – 10 ก.ย 61 11,888
21 – 24 ก.ย 61 11,888
28 ก.ย – 1 ต.ค 61 11,888
5 – 8 ต.ค 61 12,888
21 – 24 ต.ค 61 13,888  วันปิยมหาราช
26 - 29 ต.ค 61 12,888
2 – 5 พ.ย 61 12,888
9 - 12 พ.ย 61 12,888
16 - 19 พ.ย 61 12,888
23 - 26 พ.ย 61 12,888
7 – 10 ธ.ค 61 14,888  วันรัฐธรรมนูญ
28 - 31 ธ.ค 61 16,888  NEW YEAR
30 ธ.ค – 2 ม.ค 62 16,888  NEW YEARสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)
 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****