ทัวร์เวียดนาม SXC05-VJ ฮานอย-ซาปา -ฟาซีปัน-นั่งรถไฟ 4 วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม SXC05-VJ ฮานอย-ซาปา -ฟาซีปัน-นั่งรถไฟ 4 วัน3คืน
ราคา: 12,555 บาท
รหัสทัวร์: DPT32_SCX05-VJ
ฮานอย-ซาปา-นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา-กระเช้าฟานซิปัน-LOVE MARKAT
ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-ฮานอย-วัดหงอกเซิน-36สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ 
 
สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)

 
24 – 27 ส.ค 61 12,555
7 – 10 ก.ย 61 12,555
21 - 24 ก.ย 61 12,555
28 ก.ย – 1 ต.ค 61 12,555
5 – 8 ต.ค 61 13,555
21 – 24 ต.ค 14,555  วันปิยมหาราช
26 - 29 ต.ค 61 13,555
2 – 5 พ.ย 61 13,555
9 – 12 พ.ย 61 13,555
16 – 19 พ.ย 61 13,555
23 – 26 พ.ย 61 13,555
7 – 10 ธ.ค 61 14,555 วันรัฐธรรมนูญ
21 – 24 ธ.ค 61 14,555
28 – 31 ธ.ค 61 15,555