ทัวร์เวียดนาม AG#HASHTAG HANOI-SAPA (4D3N ) BY QR ต.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์เวียดนาม AG#HASHTAG HANOI-SAPA (4D3N ) BY QR ต.ค.-ธ.ค.61
ราคา: 13,991 บาท
รหัสทัวร์: DPT08
ชมรอบเมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี- บ้านพักโฮจิมินห์ - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว
ซาปา หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน-ตลาด Love Market


สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์  (QR) 

 


12-15 ต.ค.61  14,991 บาท
8-11 ธ.ค.61   13,991 บาท