TG06 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 3วัน2คืน (ทัวร์ปีใหม่)

TG06 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 3วัน2คืน (ทัวร์ปีใหม่)
ราคา: 20,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT_TG06
Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน TG560 07:45 - 09:35

Day 2

เขาฮัมลอง – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ศาลเจ้าเนินหยก – ช้อปปิ้งถนน36สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 3

เมืองนิงห์บิงห์ – นั่งเรือกระจาดชมฮาลองบก – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า TG565 20:25 - 22:15