FD02 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน Oct-May19

FD02 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน Oct-May19
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21_FD02
Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศ เวียดนามและจีน – ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา FD642 06:40 - 08:30

Day 2

นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย

Day 3

ชมสุสานโฮจิมินห์ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – ฮาลองไนท์มาเก็ต

Day 4

เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร FD645 20:50 - 22.:45