ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ หมู่บ้านดินเหนียว แห่งดาลัด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม  เวียดนามใต้  หมู่บ้านดินเหนียว  แห่งดาลัด  3  วัน  2  คืน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02-VN01_VJ
เดินทาง กันยายน61-มกราคม62
24 ส.ค. - 26 ส.ค.61 9,900
05 ก.ย. - 07 ก.ย.61 8,900
14 ก.ย. - 16 ก.ย.61 9,900
19 ก.ย. - 21 ก .ย.61 8,900
28 ก.ย. - 30 ก.ย.61 9,900
5 ต.ค.61-7 ต.ค.61
12 ต.ค.61-14 ต.ค.61
19 ต.ค.61-21 ต.ค.61
3 พ.ย.61-5 พ.ย.61
10 พ.ย.61-12 พ.ย.61
1 ธ.ค.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62

น้ำตกดาลันตา DATANLA WATERFALL
บ้านเพี้ยน (Crazy House)
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)
วัดตั๊กลัม (Truc Lam)
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด 
Clay Pot Villageหมู่บ้านดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ก
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว (XQ Embroidery Village)
 

 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)