ทัวร์เวียดนาม Best of Ho Chi Minh โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม Best of Ho Chi Minh โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่   4วัน 3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT19
โฮจิมินห์ - กรมไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด  -  ไนท์มาร์เก็ต
น้ำตกดาตันลา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม 
พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได่-หุบเขาแห่งความรัก-โบสถ์ไก่ 
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง- โฮจิมินห์   
อุโมงค์กู๋จี - โฮจิมินห์   - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน
 
19-22 ตุลาคม ราคา 11,900.-
21-24 ตุลาคม ราคา 12,900.-
27-30 ตุลาคม ราคา 13,900.-
08-11 พฤศจิกายน ราคา 11,900.-
17-20 พฤศจิกายน ราคา 11,900.-
24-28 พฤศจิกายน ราคา 11,900.-
05-08 ธันวาคม ราคา 13,900.-
07-10 ธันวาคม ราคา 13,900.-