ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N BY บางกอกแอร์เวย์
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_DAD01
!!ไฮไลท์!! 
พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง 
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน 


วันที่เดินทาง 
26 – 28 กรกฎาคม 2561 (วันเข้าพรรษา)
14 – 16 กันยายน 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9)
29 – 31 ธันวาคม 2561 (วันสิ้นปี)
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันขึ้นปีใหม่)

 ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน