ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG

ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG
ราคา: 13,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_DAD02
พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานมังกร-ตลาดฮาน
หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง
เดินทางวันที่ 
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561 (วันเข้าพรรษา)
11 – 14 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ)
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561 (วันคล้ายวันสววคตรัชกาลที่ 9)
13 – 16 ตุลาคม 2561 (วันคล้ายวันสววคตรัชกาลที่ 9)
20 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)