ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANAHILL 4D3N BY แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANAHILL 4D3N BY แอร์เอเชีย
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT_DAD03
เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา 
วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน 
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง - สะพานมังกร 
ดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง

เดินทางวันที่ 
19 – 22 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561   (วันแม่แห่งชาติ)
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก !!