ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD

ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD
ราคา: 10,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_HAN05
 ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาด LOVE
เมืองซาปา – ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย
 
14 – 17,21 – 24,28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 ,13 – 16 ,20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 ,17 – 20 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
13 – 16 กันยายน 2561 ,29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
04 – 07 , 05 – 08 , 06 – 09 , 11 – 14 , 18-21 ตุลาคม 2561
19 – 22, 20 – 23, 25 – 28, 26 – 29, 27 – 30 ตุลาคม 2561
01 – 04 ,02 – 05,03 – 06 ,09 – 12,10 – 13 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 ,16 – 19 ,17 – 20 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ,06 – 09 ,07 – 10,13 – 16 ,20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24,27 – 30,28 – 31 ธันวาคม 2561
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562  (วันขึ้นปีใหม่)
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันขึ้นปีใหม่)
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562  (วันขึ้นปีใหม่)


# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน + ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต #