ทัวร์เวียดนาม NICE NORTH SAPA 4 วัน3 คืน BY VJ

ทัวร์เวียดนาม NICE NORTH SAPA 4 วัน3 คืน BY VJ
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_HAN13
ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET
เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร -  เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย 
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ
วันเดินทาง
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 251
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561