ทัวรืเวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY แอร์เอเชียร์

ทัวรืเวียดนาม DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N BY แอร์เอเชียร์
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT_SGN01
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม 
นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท-หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่
ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –  โฮจิมินท์ 
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน -  พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบ๋นถั่น

เดินทางวันที่  
21 – 24 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561 (วันเข้าพรรษา)
04 – 07 สิงหาคม 2561
16 – 19 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561
06 – 09 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
20 – 23 กันยายน 2561
04 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะมหาราช)
25 – 28 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561 (วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9)
07 – 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)
13 – 16 ธันวาคม 2561
14 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
28 – 31 ธันวาคม 2561 (วันสิ้นปี)
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562  (วันขึ้นปีใหม่)
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562  (วันขึ้นปีใหม่)
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562  (วันขึ้นปีใหม่)
12 – 15 มกราคม 2562
18 – 21 มกราคม 2562

**หมายเหตุ**

#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + สัมผัสความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
#พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก