ทัวรืเวียดนามใต้ FOREST IN DALAT 3 วัน 2 คืน BY VZ

ทัวรืเวียดนามใต้ FOREST IN DALAT  3 วัน 2 คืน BY VZ
ราคา: 7,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_SGN08

!! ไฮไลท์ !! น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
 ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG 

เดินทางวันที่
07 – 09 กรกฏาคม 2561
11 – 13 กรกฏาคม 2561
14 – 16 กรกฏาคม 2561
18 – 20 กรกฏาคม 2561
25 – 27 กรกฏาคม 2561
08 – 10 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
22 – 24 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
05 – 07 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
12 – 14 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
22 – 24 กันยายน 2561
26 – 28 กันยายน 2561
03 – 05 ตุลาคม 2561
10 – 12 ตุลาคม 2561
17 – 19 ตุลาคม 2561

***หมายเหตุ***
#เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัด 2 คืน / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นานาพันธุ์ - นั่งรถรางชมน้ำตก - บินตรงลงดาลัด 
#พิเศษ..นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด + ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด // น้ำหนังกระเป๋า 20 กก.