ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน CS003SL-1

ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน CS003SL-1
ราคา: 8,555 บาท
รหัสทัวร์: DPT11 CS003SL-1
กำหนดการเดินทาง มิ.ย.61 - ต.ค.61 โดยสายการบิน THAI LION AIR
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือพิเศษ !!  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN22-24 มิ.ย.61 8,555 บาท
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61 8,555 บาท
06-08 ก.ค.61 8,555 บาท
13-15 ก.ค.61 8,555 บาท
20-22 ก.ค.61 8,555 บาท
27-29 ก.ค.61 9,999 บาท
03-05 ส.ค.61 8,555 บาท
10-12 ส.ค.61 9,999 บาท
12-14 ส.ค.61 9,999 บาท
17-19 ส.ค.61 8,555 บาท
31 ส.ค.-02 ก.ย.61 8,555 บาท
07-09 ก.ย.61 8,555 บาท
14-16 ก.ย.61 8,555 บาท
21-23 ก.ย.61 8,555 บาท
28-30 ก.ย.61 8,555 บาท
05-07 ต.ค.61 8,555 บาท
19-21 ต.ค.61 9,999 บาท