ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน GM002VN

ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน GM002VN
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT11 GM002VN
กำหนดการเดินทาง 26 – 29 ก.ค. 61 โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

26 – 29 ก.ค. 61 12,900 บาท