ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน SW002SL-1

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM 3D ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน SW002SL-1
ราคา: 9,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT11 SW002SL-1
กำหนดการเดินทาง มิ.ย. 61 - ต.ค. 61 โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

22-24 มิ.ย. 61   9,555 บาท     
29 มิ.ย.-01 ก.ค.  9,555 บาท
06-08 ก.ค. 61  9,555 บาท   
13-15 ก.ค. 61  9,555 บาท     
20-22 ก.ค. 61  9,555 บาท
28-30 ก.ค. 61 10,500 บาท
03-05 ส.ค. 61   9,555 บาท
10-12 ส.ค. 61  10,500 บาท 
11-13 ส.ค. 61  10,500 บาท
17-19 ส.ค. 61    9,555 บาท
24-26 ส.ค. 61    9,555 บาท
31 ส.ค.-02 ก.ย.   9,555 บาท
07-09 ก.ย. 61    9,555 บาท
14-16 ก.ย. 61    9,555 บาท
21-23 ก.ย. 61    9,555 บาท
28-30 ก.ย. 61    9,555 บาท
12-14 ต.ค. 61   10,500 บาท  
13-15 ต.ค. 61   10,500 บาท
19-21 ต.ค. 61     9,555 บาท