ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน RM001VZ

ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM ดาลัด – มุยเน่  3 วัน 2 คืน RM001VZ
ราคา: 9,555 บาท
รหัสทัวร์: DPT52 RM001VZ
กำหนดการเดินทาง มิ.ย - ต.ค. 61 โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
ดาลัด – มุยเน่  3 วัน 2 คืน สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ พักหรูระดับ 5 ดาว !!  ณ เมืองดาลัด29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61   9,555 บาท
06-08 ก.ค. 61 9,555 บาท
13-15 ก.ค. 61 9,555 บาท
20-22 ก.ค. 61 9,555 บาท
28-30 ก.ค. 61 10,500 บาท
03-05 ส.ค. 61 9,555 บาท
03-05 ส.ค. 61 9,555 บาท
10-12 ส.ค. 61 10,500 บาท
11-13 ส.ค. 61 10,500 บาท
17-19 ส.ค. 61   9,555 บาท
24-26 ส.ค. 61   9,555 บาท
31 ส.ค.-02 ก.ย.  9,555 บาท
07-09 ก.ย. 61    9,555 บาท
14-16 ก.ย. 61    9,555 บาท
21-23 ก.ย. 61    9,555 บาท
28-30 ก.ย. 61    9,555 บาท
12-14 ต.ค. 61   10,500 บาท
13-15 ต.ค. 61    10,500 บาท
19-21 ต.ค. 61      9,555 บาท