ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5วัน4คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-TPE14
ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่
ชมธรรมชาติ อุทยาน เย่หลิ่ว - นั่งกระเช้ามาคง
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว
พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา
หมู่บ้านสายรุ่ง!! ถ่ายรูปสุดชิค
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร
 
สายการบิน Evaair
เดินทาง พ.ค. - ต.ค.2561
 
19 – 23 พฤษภาคม 2561 ราคา 19,900
09 – 13 มิถุนายน 2561 ราคา 19,900
12 – 16 กรกฎาคม 2561 ราคา 20,900
26 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา 20,900
15 – 19 สิงหาคม 2561 ราคา 20,900
16 – 20 สิงหาคม 2561 ราคา 20,900
23 - 27 สิงหาคม 2561 ราคา 20,900
05 - 09 กันยายน 2561 ราคา 20,900
12 – 16 กันยายน 2561 ราคา 19,900
20 – 24 กันยายน 2561 ราคา 20,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 ราคา 20,900
13 – 17 ตุลาคม 2561 ราคา 23,900
27 – 31 ตุลาคม 2561 ราคา 22,900