ทัวร์ไต้หวัน คุณธรรม ไต้หวันกุ้งเผา ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์ไต้หวัน คุณธรรม ไต้หวันกุ้งเผา ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT15-SHTGTPE4
ทัวร์ไต้หวัน...สุดคุ้ม เที่ยวเต็มไม่เข้าร้าน กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาวอินเตอร์
ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ เจียวซี นั่งรถไฟสายผิงซี
ปล่อยโคมลอยสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)
ช้อปปิ้งย่านซินอี้ ไทเป GLORIA OUTLETS
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ สุกี้ ชาบู ชาบู, สไตล์ผูหลี่เมนูนึ่ง, ไก่ย่างสูตรพิเศษ, อาหารทะเล


กำหนดการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
ราคาเริ่มต้น 23,999.-

วันเดินทาง
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561 24,999 บาท
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561      23,999 บาท
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 23,999 บาท
วันที่ 16-19 ส.ค. 61               23,999 บาท
วันที่ 30 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561 23,999 บาท
วันที่ 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 / 27-30 กันยายน 2561 24,999 บาท