ทัวร์ไตหวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป 5 วัน 3 คืน โดย ไลออนแอร์

ทัวร์ไตหวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไทเป 5 วัน 3 คืน โดย ไลออนแอร์
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_TPE002_SL
>>>ไฮไลท์<<<


สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา
เดินทางวันที่ 

07 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61-14 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61-11 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61-25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61-29 ก.ย. 61

 


ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,000 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)