ทัวร์ไต้หวัน WS (TPE1-IT Seasonal Pro) Taiwan 4 Day May-Sep 2018

ทัวร์ไต้หวัน WS (TPE1-IT Seasonal Pro) Taiwan 4 Day May-Sep 2018
ราคา: 14,444 บาท
รหัสทัวร์: DPT09 TPE1
กำหนดการเดินทาง ก.ค - ก.ย 61 โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานเย่หลิว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 
เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง+อาหารทะเล+กุ้งมังกร!!!
27-30 ก.ค.61 17,999
23-26 ส.ค.61 14,444
7-10 ก.ย. 61  14,444
22-25 ก.ย.61 14,444