ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ ST6

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ  ST6
ราคา: 25,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 ST6
กำหนดการเดินทาง ก.ค. - พ.ย. 61 โดยสายการบิน EVA AIR 
ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 2 คืน


18-22 ก.ค. 61      26,900
8-12 ส.ค.(วันแม่)   26,900
26 – 30 ก.ย.61     25,900
2 – 6 พ.ย. 61        25,900
9 – 13 พ.ย.61       25,900
23 – 27 พ.ย.61      25,900