ทัวร์ไต้หวัน ST7 -TAIWAN ALISHAN เบาเบา ไทเป- ไทจง -หนานโถว-เจียอี้(อารีซัน) 5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ST7 -TAIWAN ALISHAN เบาเบา ไทเป- ไทจง -หนานโถว-เจียอี้(อารีซัน) 5วัน3คืน
ราคา: 21,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 ST7
กำหนดการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน EVA AIR
อารีซันเบาเบา นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนอาหลี่ซัน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว- ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง

18-22 ก.ค. 22,900
8-12 ส.ค.(วันแม่) 22,900
26 – 30 ก.ย. 21,900
2 – 6 พ.ย . 22,900
9 – 13 พ.ย. 22,900
23 – 27 พ.ย. 22,900