ทัวร์ไต้หวัน ST08 TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ST08 TAIWAN CI PRO COOL COOL 4D3N
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 ST08
กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน – สิงหาคม 2561 โดยสายการบิน CHINA AIRLINE
TAIWAN CI PRO COOL COOL 4 วัน 3 คืน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิวเฟิ่น-อาบน้ำแร่
20 – 23 มิ.ย. 61 19900
04 – 07 ก.ค. 61 19900
18 – 21 ก.ค. 61 21900
20 – 23 ก.ค. 61 21900
01 – 04 ส.ค. 61 21900