ทัวร์ไต้หวัน TIGER PRO ดีเฟ่อร์ ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ ST01

ทัวร์ไต้หวัน TIGER PRO ดีเฟ่อร์  ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ ST01
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT36 ST01
กำหนดการเดินทาง มิ.ย. – ต.ค. 2561 โดยสายการบิน TIGER AIR
ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดจงไถฉานซื่อ- ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101- เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อป 2 ตลาด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)  4 วัน 3  คืน
อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อของไทเป ปลาประธานาธิบดี ผู้ซึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม ,
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
21 – 24 มิ.ย. 61 17,900
28 มิ.ย.–1 ก.ค. 61 17,900
5 – 8 ก.ค. 61 17,900
13 – 16 ก.ค. 61 18,900
19 – 22 ก.ค. 61 17,900
2 – 5 ส.ค. 61 17,900
16 – 19 ส.ค. 61 17,900
30 ส.ค.-2ก.ย. 61 17,900
14 – 17 ก.ย. 61 18,900
21 – 24 ก.ย. 61 18,900
5 – 8 ต.ค. 61 18,900
12 – 15 ต.ค. 61 18,900