ทัวร์มาเลเซีย UPDATE FLASH MALAYSIA 3D2N by (MH)

ทัวร์มาเลเซีย  UPDATE FLASH  MALAYSIA 3D2N by (MH)
ราคา: 6,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT35
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ 
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์ 
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอ
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์เดก้า
 
 
1-3 JUNE 18 6,999.-
2-4 JUNE 18 7,999.-
9-11 JUNE 18 7,999.-
29 JUNE – 1 JUL 7,999.-
30 JUNE – 2 JUL 7,999.-
6-8 JUL 18 7,999.-
7-9 JUL 18 6,999.-
13-15 JUL 18 7,999.-
14-16 JUL 18 7,999.-
20-22 JUL 18 7,999.-
21-23 JUL 18 7,999.-
27-29 JUL 18   วันหยุดยาว 10,999.-
28-30 JUL 18  วันหยุดยาว 10,999.-
3-5 AUG 18 7,999.-
4-6 AUG 18 6,999.-
11-13 AUG 18   วันแม่แห่งชาติ 10,999.-
24-26 AUG 18 7,999.-
31 AUG -2 SEP 7,999.-
1-3 SEP 18 6,999.-
7-9 SEP 18 7,999.-
21-23 SEP 18 7,999.-
28-30 SEP 18 7,999.-
29 SEP- 1 OCT 7,999.-
5-7 OCT 18 7,999.-
6-8 OCT 18 7,999.-
13-15 OCT 18  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 10,999.-
19-21 OCT 18  วันปิยมหาราช 8,999.-
20-22 OCT 18  วันปิยมหาราช 8,999.-
21-23 OCT 18  วันปิยมหาราช 8,999.-
26-28 OCT 18 7,999.-
27-29 OCT 18 7,999.-
2-4 NOV 18 6,999.-
9-11 NOV 18 7,999.-
16-18 NOV 18 7,999.-


รายละเอียดอื่น ๆ คลิ๊ก