ทัวร์มาเลเซีย Malaysia เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย Malaysia เที่ยวครบ จุใจ  คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์  3 วัน 2 คืน
ราคา: 8,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT06-KULMH01
นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก  
 
โดยสายการมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
เริ่มต้น 8,900.- 
วันเดินทางและราคา 
วันที่ 07-09 , 14-16 กรกฎาคม 2561                     ราคา  8,900.-
วันที่ 27-29 , 28-30 กรกฎาคม 2561                     ราคา  10,900.-
วันที่ 04-06 , 25-27 สิงหาคม 2561                       ราคา 9,900.-
วันที่ 11-13 สิงหาคม 2561                                   ราคา 10,900.-
วันที่ 01-03 ,08-10 ,15-17 ,22-24 กันยายน , 29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561             ราคา 8,900.-                                                                               
วันที่ 06-08 ,21-23 ,27-29 ตุลาคม 2561              ราคา 8,900.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561                                     ราคา  9,900.-