ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL+OD) ขายยาวๆถึงปีใหม่เลยจ๋าาา

ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL+OD) ขายยาวๆถึงปีใหม่เลยจ๋าาา
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT35
กำหนดการเดินทาง  กรกฎาคม - ธันวาคม 18
สายการบิน ไลอ้อน แอร์


เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์  
เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  อัตราค่าบริการ

13-16 JULY 2018 ราคา 9,999.- ปรับลด 8,999.-
20-23 JULY 2018 ราคา 9,999.- ปรับลด 8,999.-
27-30 JULY 2018 ราคา 12,999.- วันเฉลิมพระชมน์พรรษาฯ
10-13 AUG 2018 ราคา 11,999.- วันแม่
17-20 AUG 2018 ราคา 9,999.-
31 AUG- 3 SEP 2018 ราคา 9,999.-
7-10 SEP 2018 ราคา 9,999.-
21-24 SEP 2018 ราคา 9,999.-
5-8 OCT 2018 ราคา 9,999.-
12-15 OCT 2018 ราคา 10,999.- 
20-23 OCT 2018 ราคา 10,999.- วันปิยมหาราช
26-29 OCT 2018 ราคา 9,999.-
7-10 DEC 2018 ราคา 10,999.-
13-16 DEC 2018 ราคา 9,999.-
20-23 DEC 2018 ราคา 9,999.-
27-30 DEC 2018 ราคา 10,999.-
28-31 DEC 2018 ราคา 10,999.- วันปีใหม่
29 DEC – 1 JAN ราคา 12,999.- วันปีใหม่
30 DEC – 2 JAN ราคา 12,999.-วันปีใหม่
31 DEC – 3 JAN ราคา 11,999.- วันปีใหม่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท


อัตราค่าบริการไม่รวม
-ทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน ชำระที่สนามบิน 
(ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)